Wat zijn drijfveren?

Drijfveren spelen een belangrijke rol in je dagelijks leven. Ze maken duidelijk wat je werkelijk interesseert en op basis waarvan je keuzes maakt en je aangezet wordt tot actie. Ze vertellen je waarom je doet wat je doet, wat je beweegt en motiveert.
Als je het werk doet wat in lijn is met wat je drijft, krijg je energie en vervul je een belangrijke voorwaarde om “werkgelukkig” te worden.
Bovendien is het zo dat hoe meer je passie, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, hoe groter de kans dat je tot optimale prestaties komt !
Wat je motiveert is helder en gedetailleerd in kaart te brengen met een drijfveren analyse (gebaseerd op het werk van Eduard Spranger).
De analyse geeft inzicht in welke mate je door welke drijfveren wordt geprikkeld en welke prikkels je nodig hebt om plezier en voldoening te halen uit taken, doelen en rollen.

Wat kan je met het inzicht in jouw drijfveren?

Inzicht in wat je drijft stelt je in staat om richting te geven aan je loopbaan en leven. Je kan bewust functies, taken, rollen en een werkomgeving zoeken die bij jouw drijfveren aansluiten en zo de kans op succes aanzienlijk vergroten.
Aan de andere kant kan je beredeneren wat dus absoluut niet bij jou past.
En zo irritatie, frustratie en demotivatie voorkomen en/of vermijden.
Daarnaast geeft een drijfveren analyse inzicht in jouw gedragspatronen waardoor het concreet wordt wat exact jouw drijvende kracht is.
Ook in het geval van ineffectief gedrag wordt het helder hoe je daar verandering in aan kan brengen.
En tot slot: het leert je andere mensen beter te begrijpen en te doorgronden.

Mpact gebruikt de Drijfveren analyse voor:

Dit levert een drijfveren analyse jou op:

  • Een beter zelfbeeld
  • Inzicht in je wat je drijft en motiveert
  • Inzicht in gedragspatronen
  • Een concretisering van de wensen die je hebt met betrekking tot een (nieuwe) functie, rol, taak of organisatie
  • Beter inzicht in anderen omdat je beter begrijpt dat zij vanuit andere drijfveren kunnen handelen en besluiten.